Fusta massissa

La fusta simbolitza naturalesa i elegància, roman present en el temps com a matèria indispensable al món de la decoració.
Coneixedors d'això, oferim la noblesa de la fusta massissa en “boule” i cairejada, en les seves espècies més diverses. Belles textures i tonalitats sorgeixen de la seva diversitat. Disposem de fustes centreeuropees, nòrdiques, africanes i nord-americanes.
Per garantir les condicions òptimes d'humitat de la fusta, vam projectar les nostres naus per un magatzematge específic, “autoventilat” i tancat, al resguard de brutícia, pluja, vent, radiació solar o altres inclemències meteorològiques.
L'espai destinat al magatzematge d'aquests articles ocupa 5.800 m2.
El nostre departament d'assessorament per a articles especials està disponible per a resoldre qualsevol qüestió que pugui sorgir referent a materials, mesures, gruixos o acabats.
 
Fusta massissa Fusta massissa Fusta massissa Fusta massissa