Control numèric

Disposem de maquinària de programació per control numèric per a fresar i polir qualsevol forma.
Control numèric